Weekendowa wycieczka za miasto- Obszar Natura 2000- Łąki Kazuńskie

0

Teren objęty ochroną. Graniczy z Puszczą Kampinoską. Rozległy teren porośnięty trawami i poprzecinany licznymi kanałkami. Po obu stronach trasy do Błonia położone są dwa małe jeziorka z utrudnionym dostępem do linii brzegowej. Wiosną
tereny podmokłe, bagniste. Można spotkać tu wiele gatunków ptaków oraz zwierzęta min: dziki, sarny, łosie